SOK-aktiviteter uke 9

Håper alle har hatt en fin vinterferie med mye aktivitet.

Nå er det ikke mer enn et par uker til sesongstarten i Danmark. Men om det er noen som vil tjuvstarte før vi drar dit, arrangerer OK Skeidi «Fortet Rundt» i Langesund på lørdag. Påmelding på Eventor.

Onsdag 1. mars:
Vinter-Jukola, Larvik OK

Torsdag 2. mars:
SOK-trening, Breidablikk u-skole kl.1800 FOR ALLE

Lørdag 4. mars:
«Fortet Rundt», OK Skeidi i Langesund. Fristart fra kl.1300. Påmelding på Eventor.

Søndag 5. mars:
STIF Vintertrening, Solåsen/Håkavika, start kl.1100-1230

Leif O Rebård Æresmedlem i SOK

På årsmøtet ble Leif O Rebård velfortjent utnevnt til klubbens andre æresmedlem. Denne utmerkelsen begrunnes først og fremst med hans langvarige arbeid innen kartarbeid for Sandefjord og «de fleste» andre klubber i landet. Leif har vært en av pionerene for kartutvikling i Norge – i den perioden Norge var et forgangsland for kartutviklingen i hele det internasjonale orienteringsforbundet.

Tilsammen har Leif synfart over 1.000 kart fra Vest-Agder i sør til Finmark i nord. Første kartet som ble laget var Solberg-kartet i 1954 og senere har det gått slag i slag. I starten kjørte Leif moped (med Unn på baksetet) med høydemåler for å lage riktigst mulig høydekurver. I dag jobber han med 1-meterskurver som blir tatt med lasermåling fra fly. En enorm utvikling. 

I tillegg har Leif stått i bresjen for å lage pedagogisk opplæringsmateriell for at barn og ungdom  lettere skal løse «orienteringskoden». Hans bakgrunn som lærer gjorde at han så nødvendigheten av dette. Det er mange av oss som har hatt stor glede av dette (selv om man noen ganger lurer på om man i det hele tatt har lært noe når vi klør oss i hodet i skogen).

Sandefjord OK takker Leif O Rebård for den innsatsen han har gjort for klubben og O-sporten gjennom et par mannsaldre. Et æresmedlemskap i klubben er vel fortjent.

Status – valgkomiteens arbeid

Status Valgkomiteen pr. 06.02.2017

Valg SOK 2017

Instruks for tillitsvalgte i SOK 

Som det fremgår av vedlagte infoskriv (se link over) er de fleste funksjonene fylt opp, men vi mangler folk på noen relativt vesentlige poster.

Styreleder
Styremedlem med ansvar for økonomi
Styremedlem med ansvar for organisasjon
Gruppemedlem i Finansutvalget

 
Valgkomiteen forholder seg til klubbens instruks for tillitsvalgte, som sier at SOK’s styre skal bestå av seks personer inkl klubbens leder. Det siste året har Styret bestått av firepersoner. To av disse er ikke på valg ved årets Årsmøte, de to andre har frasagt seg gjenvalg, deriblant nåværende leder. Det betyr at valgkomiteen har fire plasser de må fylle. I skrivende stund har valgkomiteen en innstilling til kun én av disse plassene, og mangler tre, deriblant en ny leder.

Det har vært et klart mål og et ønske å få flere kvinnelige styremedlemmer.

Lederens oppgaver:

  • Være klubbens «postkasse»
  • Være kontaktpunkt mot andre lag, krets og forbund
  • Påse at arbeidet i styre, utvalg og komiteer gjøres i henhold til klubbens mål, strategier og lover
  • Organisere styremøter og årsmøte

 

Det er mye som kan sies om lederoppgaven utover dette, men det skal samtidig påpekes at en leder former sin egen måte å utføre lederrollen på. Det viktigste er her som andre steder, å være flink til å delegere.

 

Økonomileders oppgaver:

Hovedoppgave er budsjettarbeid og budsjettoppfølging, samt jevnlig informere Styret om klubbens økonomi. Det skal f eks ikke forventes at økonomilederen skal være på en evig sponsorjakt….

 

Organisasjonsleders oppgaver:

Stikkord: Oppmann – Miljø – Media. Disse utvalgene er allerede besatt, og har delvis «maler» å jobbe etter fra lang tid tilbake. Andre oppgaver kan være draktsalg, kursvirksomhet mm.