Grøtfest – onsdag 14. november kl. 18.00

Velkommen til grøtfest og sesongavslutning i SOK!

Furustad grendehus onsdag 14. november kl. 18.00
Servering av grøt, premieutdeling, utlodning, o-bingo for rekrutter og sosial kaffe for øvrige.

Påmelding til Sturle 97096152 eller Stine 45422307
innen 8. november.