Felles hjemreise fra Blodslitet 19. oktober 2019

Som tidligere vil Media & Miljøutvalget i SOK ta initiativ til felles hjemreise med båt fra Strømstad.

Før tur og bufè på båten, må det løpes Blodslitet, som i år arrangeres lørdag 19. oktober i Fredrikstad,

http://blodslitet.no/