Regler og Instrukser

 * Skjema for utgiftsrefusjon: skjema_for_utgiftsrefusjon_og_egenandeler

* Regler for egenandeler godkjent av styret i september 2015 (gjeldende fra 2016): 2015.09.14 Egenandeloversikt

* Regler for avholdelse av egne løp: Bruk NOF’s veileder for mindre løp. For større løp bruk NOF’s arrangørhåndbok.

* Håndbok for å arrangere o-løp i SOK: Se vedlagte Excel-fil. Bruk denne ved arrangementer. Gi tilbakemelding til arrangementsutvalget v/Brit Sundby dersom noe bør legges til / trekkes fra i håndboken. Arrangementshåndbok SOK ver 1.0

* Instruks for ansvarlig for treningsløp finner du på 2010_Treningsløpsinstruks.xls .

* Stipend og premiering av gode resultater

* Uttakskriterier NM, Hovedløp og Norgescup:
Følgende kriterier må oppfylles:

  • Treningsvilje
  • Deltagelse i konkurranser
  • Resultater fra konkurranser/uttakningsløp som viser at vedkommende kan hevde seg blant de beste 2/3.

Det er UK som tar ut utøvere. I tillegg til ovennevnte kriterier kan UK utvise skjønn dersom det er tungtveiende grunner til at en utøver skal tas ut uten at ovennevnte kriterier er oppfylt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.