Faste økter

Vi har tre faste økter ute:

Stein Martinsen har laget en løpe på Andersbonn på Kappreip-kartet:

Økt med skråli og diffuse poster. Postene er merket med merkebånd, mangler merkebånd på post 7.

Knappreip 04.06.20 

 

Knut Ivar Johansen har laget to spesial-treninger på Gallis.

Det er en korridor- og en retningsøkt. Dette er litt krevende økter (A-nivå) men også svært nyttige for å få finpusse o-teknikken. Korridor er supert for å få inn flyt og det å være på forskudd med orienteringen. Øktene kan godt løpes med litt tempo men aldri fortere enn at du har kontroll hele tiden.

Korridor Gallis

Retningsøkt Rismyr_Gallis

Hold avstand. Reise til og fra trening må utføres iht. råd fra helsemyndighetene.