Uttakskriterier

Uttakskriterier stafetter, NM, Hovedløp og NorgesCup:

1: Treningsvilje

2: Deltagelse i konkurranser

3: Resultater fra konkurranser/uttakningsløp som viser at vedkommende kan hevde seg blant den beste 2/3

Det er UK som tar ut utøvere. I tillegg til ovennevnte kriterier kan UK utvise skjønn dersom det er tungtveiende grunner til at en utøver skal tas ut uten at ovennevnte kriterier er oppfylt.