Kart for medlemmer

Kontakt Jon Ringdal på jon.ringdal@online.no, for kart til trening og løp for SOK medlemmer. Dette gjelder også egentrening. Ta også kontakt hvis du trenger Ocad.