Usynlig -O

UsynligO er en gratis app som gjør O-løyper tilgjengelig året rundt, uten at det trenger å være skjermer i skogen. Appen følger med på GPS og lager en lyd når løperen har funnet posten. Man kan enten benytte seg av løyper som er lagt inn i usynligO, eller man kan bruke løyper fra livelox. For begge varianter må man printe ut kartet selv.

Slik fungerer usynligO:

  • Last ned appen og lag deg en brukerkonto
  • Print ut kartet på den løypa du vil løpe
  • Kom deg til starttrekanten. Der åpner du appen.
  • Når du kommer på posten hører du en «fanfare». Vi har ikke testet usynligO i høy fart, så mulig man må passere posten i lav fart for at appen skal gi deg fanfare.”
  • Dersom du ikke får fanfare på en post (kan skje pga dårlig gps-dekning) må du bytte til poeng-o, ellers får du ikke fanfare på resten av postene!

Noen tips:

  • Husk å velge i mobilinnstillinger at appen alltid skal ha tilgang til Sted, slik at den også fungerer i dvalemodus.
  • Det anbefales også å sette minimum GPS-nøyaktighet til ca. 20 meter (standard er 200m) for å unngå å få falske utslag ved dårlig GPS-dekning.
  • Sjekk gjerne også at mobilen har god nøyaktighet på GPS før du starter, f.eks. ved å åpne Googlemaps og se hvor du er / sjekke kompasset.
  • Hvis du ikke får registrert en post (fanfare), så vil du heller ikke få registrert etterfølgende poster. Da må du bytte til poeng-o.
  • Appen krever ikke mobildekning utover når du åpner den og starter, samt hvis du f.eks. skal bytte til poeng-o underveis.