Æresmedlemsskap i SOK

Et æresmedlemskap i Sandefjord OK er en svært høy heder som bare kan tildeles medlemmer som har utmerket seg med idrettsprestasjoner og/eller gjennom en årrekke har gjort en meget stor uegennyttig innsats til beste for klubben.

Vedlagt følger statutter for forslag til og utnevning av æresmedlemmer i SOK.

Statutter æresmedlem

SOK har utnevnt følgende æresmedlemmer:

Nr.    Navn                                            År

1        Stein Martinsen                        2012 

2       Leif Olav Rebård                       2017