Skilpaddegruppa (alle år)

Tanken er å få en en gjeng som møtes hver torsdag på Breidablikk kl.1800, som gjerne vil MOSJONERE i stedet for å TRENE, Det vil si at medlemmene i denne gruppa tar en rolig løpetur, eventuelt gåtur, i stedet for harde intervall- eller distansetreninger. Løpeturen, eller gåturen, eller skituren, kan gjerne foregå i lysløypa om forholdene tillater det.
Og etter treninga er det styrketrening i gymsalen på Breidablikk om noen skulle ønske det. SOK stiller med frukt etter treninga.

Hensikten er å få et ukentlig felles SOK-møtepunkt også for de som ikke har voldsomme ambisjoner, men som gjerne vil være tilknyttet et sosialt o-miljø også vinterstid.

Gruppas kontaktpersoner er Lill-Ann Torp og Tiri Rebård

Vel møtt!