Politiattest

Ifølge NIF sine regler er klubben forpliktet til å innhente politiattest fra alle som har et ansvar- eller et tillitforhold overfor mindreårige. 

Klubben har dedikert oppgaven med å innhente denne attesten til styreleder, nestleder er reserve.