MOT TV (13-16 år)

MOT.TV står for Miljø, Orientering og Trivsel i Telemark
og Vestfold og er et fellestilbud til alle o-interesserte i de to
fylkene i alderen 13 til 16 år. MOT.TV
gjennomfører noen helgesamlinger og
organisere felles reise og/eller overnatting til store o-løp.

Fra slutten av mai starter det en egen MOT.TV ungdomscup med fire kule o-løp +finale,
ulike ledertrøyer og jaktstart i finalen. Det konkurreres om
følgende trøyer i klassene D13-14, H13-14, D 15-16 og H 15-16:
– Beste løper, gul trøye
– Beste klatrer, blå trøye
– Beste sprinter, grønn trøye