O-tekniske treninger i 2020

Endringer våren 2020.

Pga korona smitte er det ingen felles treninger våren 2020. Løypene henger ute fra mandag morgen til mandag morgen.

Hold avstand, ikke lov å berøre skjermene. Reise til og fra trening må utføres iht. råd fra helsemyndighetene

Vi har nå startet opp med fellestreninger for aldersgruppen opp til 14 år. 

2020 Treningsløp SOK

————————————————————– Det som står under gjelder ikke nå————————————————

Treningsløpene starter kl. 18.00 -møt presis. Felles gjennomgang av øktene før man løper ut.

O-teknisk variant gjelder de lengre løypene. Vanlige løyper (N- og C-nivå) for nybegynnere.

NB: Oversikten er veiledende mtp på o-teknisk variant. Avvik kan forekomme. Følg med på www.sandefjordok.no for ukentlig info.

Alle treningsløpene er felles for alle aldre og nivåer og det vil være løyper for både helt nybegynnere og litt viderekomne (C-løyper). “Ansvarlig” henger ut poster, samt arrangerer selve treningsløpet. Det hører også med til oppgaven å ta inn poster, men vi prøver å etablere en “kultur” hvor deltagerne hjelper litt til. HUSK: Det har vært et vellykket treningsløp hvis man drar hjem med en følelse av å ha blitt LITT bedre på et o-teknisk moment!!!!

INFO i forkant av treningene på SOK’s hjemmeside og Facebook (søk Sandefjord Orienteringsklubb – trening og aktiviteter)