Rekrutters O-troll Leir Svarstad

10 av våre lovende rekrutter var fredag og Lørdag på O-Troll leir på Borgen skianlegg i Svarstad. Her ble dem kjent med rekrutter fra andre klubber fra Vestfold og Telemark. Det var sykkelorientering med lag på tvers av klubbene og bli kjent leker som stod i fokus.  Tusen takk for en super tur og takk til foreldre som stilte opp 🙂 Nedenfor ligger noen bilder fra samlingen .

Hilsen Roger