Støtten fra Thorbjørn Hansens Stiftelsen

SOK har blitt tildelt kr 100 000 i støtte fra Stiftelsen Thorbjørn Hansen til nytt orientering kart, instruksjonskart og turkart ved Heisetra. Synfaring starter opp nå i juni, med ferdigstillelse neste høst.