Kart fra o-teknisk trening på Yxnøy 18.03.2021

Skjermene henger ute frem til tirsdag ettermiddag. 

Yxnøy L2-kurve

Yxnøy L1-kurve

Yxnøy L1-vanlig

Yxnøy L2-vanlig

Yxnøy L3-kurve

Yxnøy L3-vanlig