Treningsløype ved Vaggestad

Sturle Furland har laget en løype på Vaggestad. Start ved Vaggestad grendehus

Løypa: Postene er merket med blå/hvite merkebånd. De blir hengende ute en stund (avhengig av interesse).

Kartet: Ble resynfart i 2008, men det holder fortsatt stand! Løpbarheten er mange steder bedre enn da kartet ble synfart. De grønne partiene er stort sett ungskog med god løpbarhet (og krevende orientering). Mye av den hvite skogen er behold, og dette er i hovedsak kremterreng (som matcher Kongsberg – fantastisk!)
 
Kartet kommer i to utgaver: 
  • Korrigert – kartet er ikke resynfart, men enkelte detaljer og ledelinjer er tatt bort for å øke vanskelighetsgraden. Kartet bør velges av erfarne A-løpere. Løypa er laget for å løpe mest mulig rett på strekket, men på steder hvor stier vises, så bør disse benyttes.
  • Ordinært – opprinnelig kart med langt flere ledelinjer. Kartet bør velges av mindre erfarne løpere (A/B-nivå).
Det er innslag av noe nyere hogst. I disse områdene viser streken mellom postene hvor man bør løpe. Det gjelder strekk 4-5 og 9-10.
 
 
 

Hold avstand. Reise til og fra trening må utføres iht. råd fra helsemyndighetene.