To treningsløyper på Gallis kartet, Gallis sør og Gallis nord øst .

Stein Martinsen har laget to nye løyper. Begge løypene er merket med røde og hvite merkebånd.

En med  med start ved «Lasteland». Løypa starter med en bratt bakke, men når du har kommet deg opp er det et flott terreng. 

SVGS 11.05.21 Lastelandet

Gallis nord øst. Parkering rett nord for Fjellvang.  

SVGS 18.05.21 Gallis NØ