Verdens Orienteringsdag

19. mai er det Verdens Orienteringsdag. Vi markerer det med å arrangere et orienteringsopplegg for 7. klasse på Unneberg skole. De får prøve seg på en sprintløype i et nytegnet skolegårdskart og en kort løype i skogen. Vi håper det blir en morsom opplevelse for de 28 elevene som får prøve seg med kart og kompass.