Treningsløype Stiåsen

Stein Martinsen har laget en Stjerneintervall på Stiåsen.
Denne treninga er tenkt å løpes i konkurransetempo.
Det er laget 6 korte sløyfer som løpes i høyt tempo og hvor du har ca 2 min. pause mellom hver runde.
Meningen er å trene nøyaktig orientering i høy fart i et til dels krevende o-teknisk og løpsteknisk terreng.
Det er viktig å ligge på forskudd med orienteringa for å oppnå en god flyt. Ha en god plan for hvor du vil løpe og gjennomfør denne med nøyaktig orientering.
Det er noen nye hogstfelt i området som ikke står på kartet, men disse har relativ god løpbarhet.
Målestokk 1:5000  Postene er merket med røde og hvite plastbånd