Vestfold 2-dagers

Larvik OK og Sandefjord OK arrangerer Vestfold 2-dagers 2.-3. april. Larvik OK arrangerer sitt løp lørdag med arena ved Brunvall gård i Brunlanes.

Sandefjord OK arrangerer sitt løp søndag 3. april ved arena ved idylliske Grubesand på Vesterøya i Sandefjord.

Det er god løpbarhet på åsene. Enkelte skrålier og partier mellom åsene kan ha noe tettere vegetasjon som reduserer fremkommeligheten. Målestokk 1:7500, 1:5000 for klassene D/H 50 og oppover.