Treningsløyper uke 18 Knattholmen

Skjermene til løypene henger ute. Alle som møter opp på treningen på torsdag 5. mai kl.18.00 får kart. Løypelegger denne uken Morten Eliassen. 

Det er laget to sommerfuglvarianter for A-løypene (løype A1 og A2). Løype A3 kan for så vidt også fungere til dette formålet. Tanken min er at disse løypene løpes som små fellesstarter, at 2-4 løpere danner en gruppe og starter samtidig. De avtaler før de løper ut hvem som løper hvilken sløyfe og hvilken retning, og så er det førstemann til mål. Etter en liten pause kan man gjøre det samme på nytt med den andre løypa. Disse løypene er korte, så noen grupper kan da også rekke A3 løype og kan da velge om denne skal løpes individuelt eller på samme måte som en liten fellesstart. På A3 er det ikke en felles post ute i løype som man skal innom 3 ganger, men start/mål vil fungere som en slik fellespost om ønskelig.

 N1 er nok den aller letteste, og siden området er så lite og enkelt, vil nok en del N-løpere også kunne vurdere å prøve en C-løype. Litt mer erfarne løpere som løper C vil kanskje bli fort ferdig og kan vurdere å prøve seg på noen A-poster.

A2 A3 C1 C2 N1 N2 A1