Sommerøkt (postplukk på Stiåsen)

Knut Ivar Johansen har vært så grei å lage en «sommerøkt» Vedlagt er en illustrasjonsbilde fra terrenget som er skadet av skogbrann. 

Postplukkøkt på Stiåsen som er krevende både fysisk og o-teknisk. Terrrenget er i utgangspunktet fint med rimelig god framkomlighet men forsering av skrentrekker og mange høydedrag på tvers av løpsretning vil nok oppleves krevende. Målet med denne økta er å trene på å få flyt i løpingen inn og ut av postene og man bør ikke løpe fortere enn at man føler man har kontroll hele tiden. 
Det er noe ny hogst i området som ikke er markert på kartet men som ikke bør være veldig forstyrrende. Løypa går også gjennom et lite område skadet av skogbrann. Alle poster er markert med små postskjermer.
Det er fint å parkere ved Spar-butikken i Kodal og følge blåmerket sti som får ut fra boligfeltet vest for butikken og fram til start (Start er markert med et merkebånd). Postene vil henge ute hele sommeren.
God tur 
Hilsen
Knut Ivar Johansen