Årsmøte Sandefjord Orienteringsklubb 8. februar

Sandefjord Orienteringsklubbs (SOK) styre innkaller til årsmøte onsdag 8. februar 2023 kl.20:00 på Øvre Myra i Sandefjord. Det blir årsmøte-middag kl. 18.00.

SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av de oppmøtte stemmeberettigete medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av ordstyrer, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Styrets og utvalgenes årsberetning
 5. Revidert regnskap 2022 og revisors beretning
 6. Budsjett 2023
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Fastsettelse av organisasjonsplan for 2023
 10. Valg – forslag fastsatt før årsmøtet
 11. Godkjenning kartplan

For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet klubben i minst 1 måned, og ha sitt forhold til klubben i orden. 

Styret i Sandefjord Orienteringsklubb

 

Alle medlemmer inviteres til årsmøte middag kl. 18.00.

Ingen egenandel. Påmelding innen 1. februar 2023 til sigrun@gjone.info / tlf. 917 96 453