Styrets og utvalgenes årsrapport 2022

Sandefjord Orienteringsklubb hadde stor aktivitet i 2022. Dette kan du lese om i vedlagt årsberetning. 

Styrets og utvalgenes årsberetning 2022