Velkommen til orienterings trening våren 2024.

Velkommen til orienterings trening våren 2024.

Sandefjord orienteringsklubb ønsker alle nye og gamle rekrutter velkommen på treninger etter påske.

Vi har plass til flere barn og ungdommer på våre treninger, men da det er resurs krevende å følge opp nye rekrutter,

anbefaler vi at alle nye rekrutter har med en voksen som kan noe kart og kompass.

Kompass og brikker lånes ut til nye rekrutter.

Treningene er på Torsdager kl 18:00 på forskjellige plasser som vist under

Får å ha en oversikt over hvor mange som kommer på trening, ber vi alle nye rekrutter å ta kontakt med

Nordhagen88@icloud.com eller på TLF 41017715 (Odd Martin Nordhagen)

 

Velkommen!

Hilsen Trenerne:

Ann Kristin Bjerke Evensen, Per Erik Larsen og Odd Martin Nordhagen