Treningsløyper Gallis sør øst

Stein Martinsen har laget en treningsløype på sør østlig del av Gallis kartet. 

Løpa går i 3 forskjellige terrengtyper med behov for ulik orienteringsteknikk.
– første del går i et fint, åpent og slakt terreng med lite detaljer. Her er retningsorientering (kompassbruk) viktig, samt orientere på slake høydeformasjoner.
– andre del går i et mer kupert og fint terreng med mye kurver. Her er kurveorienteringa viktig, ligge i forkant og vite hva som dukker opp foran seg
– tredje del går i et mer uoversiktlig område, men bra framkommelighet. Her er også kompass viktig og evnen til å orientere i diffust terreng med dårlig sikt.
Kartet er gammelt så gult og grønt stemmer dårlig
Parker langs Bjørdalsveien og løp grusveien inn til start.