Treningsløyper uke 19 Kariåsen

Skjermene til løypene henger ute. Alle som møter opp på treningen på torsdag 12. mai kl.18.00 får kart. Løypelegger denne uken Knut Ivar Johansen . 

Trening Kariåsen uke 19 2022.A-korridor

Trening Kariåsen uke 19 2022.A-kurve

Trening Kariåsen uke 19 2022.CB

Trening Kariåsen uke 19 2022.BC

Trening Kariåsen uke 19 2022.N2

Trening Kariåsen uke 19 2022.N1