Ukas løype uke 36 Solbergkartet

Skjermene til ukas løype er hengt ut og vil henge ute til neste søndag. Det er Stein Martinsen som er løypelegger og som har hengt ut skjermene. Torsdag vil trenerne ha med kart. 

Ukas løype går fra Solbergkartet og har start fra Holt, litt sydover fra Mørkkrysset. Kartet er noen år gammelt og bærer preg av det. Mange av stiene i området har grodd helt/delvis igjen og er vanskelig å finne. Mange nyere hogstfelt har gjort mye av terrenget lite løpsvennlig. Har forsøkt å å unngå dem mest mulig, men noe hogstfelt må det bli. Det er også innslag av ganske så fint terreng.

Solberg A-løype

Solberg B-løype

Solberg N1

Solberg N2