Klubbtur Nord Jysk 2-dagers

Nord-Jysk 2-dagers er et årlig arrangement på Nord-Jylland i midten av Mars.

Sandefjord OK arrangerer klubbtur hit årlig for sesongstarten. En populær samling for hele familien.

Mer informasjon om klubbens opplegg for 2024 kommer nærmere.

Informasjon om Nord-jysk 2-dagers finner dere her:

https://nordjysk2dages.dk/jom4/