Rekruttkampen

Alle rekrutter fra 8 til 12 år deltar i klubbens Rekruttkamp. Vi registerer alle treningsløp (etter påske) og konkurranser du er med på, og det gis poeng for deltakelse -ett poeng for hvert treningsløp. I tillegg kan du få tre poeng for deltakelse på utvalgte løp.