Ferdighetsmerket i Orientering

Krav til ferdighetsmerket i orientering er som følger.

Bronse

 • Karttegn: Kunne de viktigste karttegnene som man kommer borti som nybegynner, som ledelinjer og postdetaljer (f.eks. vei, sti, stein, steingjerde, bygning, bekk, myr, jorde).
 • Kompass/retninger: Kunne orientere kartet mot nord.
 • Avstand: Vite hva målestokk så man vet omtrent hvor langt man skal følge en ledelinje til neste sjekkpunkt som for eksempel et stikryss.
 • Postbeskrivelse: Forstå postbeskrivelse med vanlig tekst (postnummer, detalj, kode).
 • O-løp: Gjennomføre nybegynnerløype med hjelp fra en voksen.

Sølv

 • Karttegn: Kunne de fleste karttegnene.
 • Kompass/retninger: Kunne orientere kartet mot nord. Kunne løpe på retningen gjennom skogen på kortere strekninger ved hjelp av kompasset.
 • Avstand: Vite hva målestokk er og hvordan man regner om avstand fra kartet til terrenget. Bedømme avstand både i terrenget og langs ledelinjer.
 • Høydekurver: Forstå hva høydekurvene viser (koller, hvor det går opp og hvor det går ned).
 • Postbeskrivelse: Forstå postbeskrivelse med vanlig tekst (postnummer, detalj, kode). Forstå det viktigste av en postbeskrivelse med IOF-symboler (postnummer, detalj, kode).
 • O-løp: Lære startrutiner. Gjennomføre nybegynnerløype alene.

Gull

 • Karttegn: Kunne de fleste karttegnene.
 • Kompass/retninger: Kunne orientere kartet mot nord. Kunne løpe på kompasskurs / retningen over lengre strekninger.
 • Avstand: Vite hva målestokk på kartet. Bedømme avstand både i terrenget og langs ledelinjer og sammenligne med kartet.
 • Høydekurver: Kunne orientere etter terrengformer / kurvedetaljer.
 • Postbeskrivelse: Forstå postbeskrivelse med IOF-symboler.
 • O-løp: Gjennomføre ordinær løype alene.